Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych

cropped-logo-NOT-z-R-white

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział we Wrocławiu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział we Wrocławiu

AKTUALNOŚCI SITPChem

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział we Wrocławiu

Skład Zarządu SITPEChem oddział Wrocław

Magdalena Klakočar-Ciepacz

Przewodniczący Zarządu

Mariola Kuczer

Wice Przewodnicząca

Ewelina Ortyl

Wice Przewodnicząca

Sonia Zielińska

Wice Przewodnicząca

Marta Huculak-Mączka

Sekretarz

Andrzej Biskupski

Członek Zarządu

Maciej Modzel

Członek Zarządu

Roman Rutkiewicz

Członek Zarządu

Elżbieta Wojaczyńska

Członek Zarządu

Danuta Lombarska-Śliwińska

Sąd Koleżeński

Aleksandra Korbut

Sąd Koleżeński

Piotr Nowak

Sąd Koleżeński

Halina Aniołowska

Komisja Rewzyjna

Alicja Kulczyk

Komisja Rewizyjna

Łukasz Lamch

Komsja Rewizyjna
Scroll to Top