WRFS NOT

Rzeczoznawcy

Zespół Rzeczoznawców NOT jest wiodącą jednostką konsultingową w Polsce, w dziedzinie ekspertyz naukowo-technicznych. Prowadzi swoją działalność od 25 lat i rocznie wykonuje ponad 200 prac dla firm państwowych, prywatnych i komunalnych.

mgr inż. Tadeusz Nawracaj

Kierownik Zespołu Rzeczoznawców

Opinie o innowacyjności

Dokument opiniujący zaawansowanie technologiczne projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych.

Analizy

Techniczno-ekonomiczne i organizacyjne działalności gospodarczej.

Wyceny majątkowe

Wycenę nieruchomości gruntowych i zabudowanych, wycenę maszyn, urządzeń i pojazdów samochodowych, wycenę całych przedsiębiorstw i spółek.

Projekty

Projekty z zakresu budownictwa i architektury, projekty konstrukcyjno-technologiczne dotyczące maszyn i urządzeń.

Usługi techniczne

Ekspertyzy i opinie budowlane, kontrole okresowe budynków, nadzory budowlane, ekspertyzy i opinie mikologiczne, kosztorysowanie, ekspertyzy, opinie stanu technicznego maszyn i urządzeń.

Analizy ochrony środowiska

Pomiary hałasu i wibracji, badania fizykochemiczne wód, odpadów i dla oczyszczalni ścieków, opracowywanie operatów wodnoprawnych, analizy uciążliwości dla powietrza atmosferycznego, badania geodezyjne i geologiczne.

Scroll to Top
Skip to content