Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych

cropped-logo-NOT-z-R-white

Działalność statutowa- Rzeczoznawcy

Zespół Rzeczoznawców NOT jest wiodącą jednostką konsultingową w Polsce, w dziedzinie ekspertyz naukowo-technicznych. Prowadzi swoją działalność od 25 lat i rocznie wykonuje ponad 200 prac dla firm państwowych, prywatnych i komunalnych.

mgr inż. Tadeusz Nawracaj .

Kierownik Zespołu Rzeczoznawców

Opinie o innowacyjności

dokument opiniujący zaawansowanie technologiczne projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych.

Analizy

techniczno-ekonomiczne i organizacyjne działalności gospodarczej.

Wyceny majątkowe

wycenę nieruchomości gruntowych i zabudowanych, wycenę maszyn, urządzeń i pojazdów samochodowych, wycenę całych przedsiębiorstw i spółek;

Projekty

projekty z zakresu budownictwa i architektury, projekty konstrukcyjno-technologiczne dotyczące maszyn i urządzeń;

Usługi techniczne

ekspertyzy i opinie budowlane, kontrole okresowe budynków, nadzory budowlane, ekspertyzy i opinie mikologiczne, kosztorysowanie, ekspertyzy, opinie stanu technicznego maszyn i urządzeń;

Analizy ochrony środowiska

pomiary hałasu i wibracji, badania fizykochemiczne wód, odpadów i dla oczyszczalni ścieków, opracowywanie operatów wodnoprawnych, analizy uciążliwości dla powietrza atmosferycznego, badania geodezyjne i geologiczne;

Scroll to Top