Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych

cropped-logo-NOT-z-R-white

O Nas- Władze

cropped-logo-NOT-z-R.png
Władzami Wrocławskiej Rady FSNT NOT są:
cropped-logo-NOT-z-R.png
Organem kontroli wewnętrznej jest:
cropped-logo-NOT-z-R.png

Zarząd WR FSNT NOT

Leszek Krawczyk (SITK)

Prezes Zarządu
leszek.krawczyk@not.pl

Agnieszka Nawirska-Olszańska (PZITS)

Wiceprezes Zarządu
agnieszka.nawirska-olszanska@not.pl

Beata Cieniawska (SITR)

Członek Zarządu
beata.cieniawska@not.pl

Mieczysław Gabryszewski (SGP)

Członek Zarządu
mieczysław.gabryszewski@not.pl

Janusz Gondek (SEP)

Członek Zarządu
janusz.gondek@not.pl

Elżbieta Wojaczyńska (SITPChem.)

Członek Zarządu
elzbieta.wojaczynska@not.pl
cropped-logo-NOT-z-R.png

Komisja Rewizyjna WR FSNT NOT

Andrzej Koźmiński (SEP)

Przewodniczący

Anna Mielnik (SGP)

Wiceprzewodnicząca

Halina Aniołowska (SITPChem.)

Członek komisji

Krzysztof Grzegółka (SITPNiG, PZITS)

Członek komisji

Kazimierz Najbar (SITK)

Członek komisji

Tomasz Robert Sekutowski (SITR)

Członek komisji
cropped-logo-NOT-z-R.png

Prezydium Wrocławskiej Rady Federacji

Andrzej Hachoł (SEP)

Przewodniczący

Bożena Tabisz (SGP)

Wiceprzewodnicząca

Andrzej M. Dziubek (PZITS)

Wiceprzewodniczący

Prezydium w powyższym składzie pełni swą funkcję do ostatniej Rady w 2022 roku. Na ostatnim posiedzeniu Rady w 2022 r. zostanie wybrane Prezydium na kolejny rok.

Scroll to Top