Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych

cropped-logo-NOT-z-R-white

O nas-
Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne zrzeszone w NOT we Wrocławiu

Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT jest dobrowolnym związkiem
Oddziałów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział we Wrocławiu

cropped-logo-NOT-z-R.png

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Dolnośląski

cropped-logo-NOT-z-R.png

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Wrocławski

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Wrocławski

cropped-logo-NOT-z-R.png

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Wrocławski

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Wrocławski

cropped-logo-NOT-z-R.png

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział we Wrocławiu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział we Wrocławiu

cropped-logo-NOT-z-R.png

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział we Wrocławiu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział we Wrocławiu

cropped-logo-NOT-z-R.png

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział we Wrocławiu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział we Wrocławiu

cropped-logo-NOT-z-R.png

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział we Wrocławiu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział we Wrocławiu

cropped-logo-NOT-z-R.png

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych

cropped-logo-NOT-z-R.png

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddział we Wrocławiu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddział we Wrocławiu

cropped-logo-NOT-z-R.png

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Dolnośląski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Dolnośląski

cropped-logo-NOT-z-R.png

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział we Wrocławiu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział we Wrocławiu

cropped-logo-NOT-z-R.png

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Oddział Dolnośląski

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Oddział Dolnośląski

cropped-logo-NOT-z-R.png

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział Wojewódzki we Wrocławiu

towarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział Wojewódzki we Wrocławiu

cropped-logo-NOT-z-R.png

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich Oddział Dolnośląski

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich Oddział Dolnośląski

cropped-logo-NOT-z-R.png

Stowarzyszenie Włókienników Polskich Oddział Wrocław

Stowarzyszenie Włókienników Polskich Oddział Wrocław

cropped-logo-NOT-z-R.png

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział przy Zakładach Chemicznych "ROKITA" S.A. w Brzegu Dolnym

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział przy Zakładach Chemicznych "ROKITA" S.A. w Brzegu Dolnym

cropped-logo-NOT-z-R.png

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Oddział Wrocław

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Oddział Wrocław

cropped-logo-NOT-z-R.png

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Oddział Wrocław

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Oddział Wrocław

cropped-logo-NOT-z-R.png

Scroll to Top