WRFS NOT

Działalność statutowa

Działalność statutowa- konferencje

Konferencje

Interesujące wykłady, ciekawe seminaria naukowe, burzliwe dyskusje w zasięgu ręki. Informacje na temat najpopularniejszych i największych konferencji naukowych na
Dolnym Śląsku.

Konkursy

Interesujące wykłady, ciekawe seminaria naukowe, bużliwe dyskusje w zasięgu ręki. Informacje na temat najpopularniejszych i największych konferencji naukowych na
Dolnym Śląsku.

Działalność statutowa- Szkolenia

Szkolenia

Kursy i szkolenia organizowane przez Wrocławską Radę FSNT NOT.

Wydawnictwo

Wydawnictwo Wrocławskiej Rady FSNT NOT.

Studenci

NOT Wrocław zaprasza przedstawicieli Kół Naukowych, Organizacji i Samorządów Studenckich do współpracy.

Rzeczoznawcy

Wiodącą jednostka konsultingowa w Polsce, w dziedzinie ekspertyz naukowo-technicznych.

Scroll to Top