Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych

cropped-logo-NOT-z-R-white

O Nas- kim jesteśmy

Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT jest dobrowolnym związkiem Oddziałów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Naczelna Organizacja Techniczna jest związkiem Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych, działających na rzecz rozwoju nauki, techniki
i gospodarki. Funkcjonuje, aby stale podnosić status inżynierów i techników,
a także chronić pozycję zawodową tych grup. NOT popularyzuje również rozwiązania inżynieryjne oraz wspiera w osiągnięciach technicznych. Jest to organizacja z tradycjami, która otwiera się również na działanie młodych. Forum Inżynierów Przyszłości organizowany jest przez przewodniczącego komisji ds. Młodej Kadry Technicznej oraz grupę wolontariuszy – studentów, którzy chcą rozmawiać o zachodzących zmianach oraz wspólnie działać na rzecz lepszego przygotowania  przyszłej kadry inżynierskiej w naszym kraju.
Jednocześnie młodzi działacze są wspierani przez doświadczonych profesorów i przedstawicieli biznesu. Wspólnie tworzą wydarzenie, na którym porozmawiamy o przyszłości inżynierów w Polsce.

Sale na wynajem Wrocław

Władze

Stowarzyszenia Zrzeszone

Misja

Scroll to Top