WRFS NOT

Kim jesteśmy

Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT jest dobrowolnym związkiem Oddziałów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
Naczelna Organizacja Techniczna 

jest związkiem Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, działających na rzecz rozwoju nauki, techniki i gospodarki. Funkcjonuje, aby stale podnosić status inżynierów i techników, a także chronić pozycję zawodową tych grup.

NOT popularyzuje również rozwiązania inżynieryjne oraz wspiera w osiągnięciach technicznych. Jest to organizacja z tradycjami, która otwiera się również na działanie młodych.

Forum Inżynierów Przyszłości organizowany jest przez przewodniczącego komisji ds. Młodej Kadry Technicznej oraz grupę wolontariuszy – studentów, którzy chcą rozmawiać o zachodzących zmianach oraz wspólnie działać na rzecz lepszego przygotowania  przyszłej kadry inżynierskiej w naszym kraju.

Jednocześnie młodzi działacze są wspierani przez doświadczonych profesorów i przedstawicieli biznesu. Wspólnie tworzą wydarzenie, na którym porozmawiamy o przyszłości inżynierów w Polsce.

Fot. Bartłomiej Ciba (Inne Centrum)
WRFS NOT

Dane kontaktowe

WROCŁAWSKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO- TECHNICZNYCH NOT
Scroll to Top
Skip to content