Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych

cropped-logo-NOT-z-R-white

O Nas- Misja

cropped-logo-NOT-z-R.png

Cele Wrocławskiej Rady FSNT NOT

  1. Integrowanie i wspomaganie oddziałów stowarzyszeń członkowskich w realizacji ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspokajaniu wspólnych potrzeb.
  2. Obrona interesów członkowskich oddziałów stowarzyszeń oraz wspomaganie ich działań statutowych.
  3. Współuczestniczenie w rozwoju nauki, edukacji, techniki i gospodarki.
  4. Kształtowanie etyki korzystania z zasobów środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
  5. Działanie na rzecz podnoszenia statusu inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej.
  6. Popularyzowanie rozwiązań technicznych, techniczno-organizacyjnych, krajowych i zagranicznych.
  7. Popularyzowanie twórców techniki i ich osiągnięć.
  8. Kultywowanie historii techniki i ochrona zabytków techniki.
Scroll to Top