I edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z obszaru technologii chemicznej i pokrewnego.

Pragniemy Państwa poinformować o I edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z obszaru
technologii chemicznej i pokrewnego dla absolwentów studiów I stopnia prowadzonych na Wydziale
Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Organizatorem Konkursu jest wrocławski oddział
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem), patronem wydarzenia
jest natomiast Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

Zgodnie z deklaracją organizatorów, laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy.

Zgodnie z Regulaminem, celem Konkursu est promowanie wśród studentów kształcenia w obszarze technologii chemicznej i pokrewnym, z naciskiem na zdobywanie umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów technologicznych już na studiach I stopnia.


Do konkursu powinny być zgłaszane prace dyplomowe studentów, które zostały złożone i obronione w regulaminowym terminie tj. do 11 lutego 2022 roku. Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej oraz poniżej.


W związku z powyższym, zachęcamy Opiekunów Prac Dyplomowych do zgłaszania kandydatur na najlepszą pracę dyplomową wraz z oceną merytoryczną do 28 lutego 2022 roku na adres mailowy:
magdalena.klakocar-ciepacz@pwr.edu.pl.

Fotografia w nagłówku: Pawan Parihar, z Unsplash

Scroll to Top
Skip to content