Konferencja- Przemysł Chemiczny

www.konferencja-przemyslchemiczny.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem zaprasza do aktywnego udziału konferencji naukowo-technicznej „Przemysł Chemiczny” która odbędzie się w dniach 5-7 grudnia 2023 w budynku FSNT NOT

w Warszawie.  

Patronat Konferencji objął już Minister Edukacji i Nauki.

Tematyka konferencji obejmuje obszary problemowe: 

 • Edukacja i Nauka 
 • Rozwój i Technologia 
 • Ochrona Środowiska. 

W trakcie konferencji prezentowane będą referaty oraz postery a także odbędą się poszerzone, panele dyskusyjne. Spotkania robocze w sprawach współpracy nauki z przemysłem oraz stoiska firmowe dopełnią pełny zakres programowy.

W trakcie uroczystej gali konferencyjnej przyznana zostanie godność: „Inżynier Przemysłu Chemicznego” jako wyróżnienie promujące wybitne osiągnięcia w rozwoju oraz pozycji przemysłu chemicznego w Polsce.

Szczegóły programu, zgłaszanie wystąpień, rejestracja udziału dostępne są na stronie konferencji: www.konferencja-przemyslchemiczny.pl 

Przemysł jest obecnie w okresie istotnych przemian organizacyjnych i metodycznych z dużymi wyzwaniami które będą definiowane w ramach ustalonych obszarów. Referaty, panele dyskusyjne a także sesje posterowe odpowiedzą na większość problemów nurtujących zarówno biznes jak i naukę. 

Istotne są tu zakresy:

          Obszar Edukacja i Nauka z grupami tematów:

 1. Strategie w badaniach i innowacji
 2. Nowe kwalifikacje rynkowe
 3. Transformacje cyfrowe i automatyzacja, w tym analityka danych, robotyka, automatyzacja procesów, uczenie maszynowe.
 4. Rozwój Sektorowych Ram Kwalifikacji, strategie kształcenia i szkolnictwa zawodowego
 5. Branżowe Centra Umiejętności (BCU).
 6. Współpraca z pracodawcami dla rozwoju kształcenia zawodowego

  

                 

Obszar Rozwój i Technologia z grupami tematów:

 1. Transformacje cyfrowe w produkcji
 2. Strategie zwiększenia efektywności wykorzystania surowców
 3. Platforma wodorowa
 4. Procesy biotechnologiczne
 5. Energooszczędne, niskoemisyjne i ekologiczne procesy produkcyjne
 6. Bezpieczeństwo pożarowe i środowiskowe instalacji i zakładów przemysłowych
 7. Robotyzacja i sztuczna inteligencja w produkcji
 8. Cyberbezpieczństwo 
 9. Gospodarowanie odpadami
 10. Procesy recyklingu chemicznego, mechanicznego i regeneracyjnego
 11. Interdyscyplinarność chemii

Obszar Ochrona Środowiska z grupami tematów: 

 1. Zmiany klimatyczne i bezpieczeństwo energetyczne
 2. Odnawialne źródła energii. W tym technologia jądrowa dla przemysłu
 3. Zielony wodór i jego rola w transformacji energetycznej
 4. Gospodarka w obiegu zamkniętym

Płaszczyzna spotkań nauki z biznesem będzie okazją dla lepszego formułowania potrzeb a także oferowania przez instytuty i uczelnie oczekiwanych rozwiązań innowacyjnych.

Kontakt w sprawach szczegółowych:

Jerzy Klimczak- Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem

e-mail: prezes@sitpchem.org.pl, tel. 603 192442

Józef Kozieł – Przewodniczacy Komitetu Organizacyjnego Konferencji

e-mail: koziel.jopzef@gmail.com  tel. 601 553001

Scroll to Top
Skip to content