II edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z obszaru technologii chemicznej i pokrewnego.

Pragniemy Państwa poinformować o II edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z obszaru
technologii chemicznej i pokrewnego dla absolwentów studiów I stopnia prowadzonych na Wydziale
Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Organizatorem Konkursu jest wrocławski oddział
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem), patronem wydarzenia
jest natomiast Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

Zgodnie z deklaracją organizatorów, laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy.

Zgodnie z Regulaminem, celem Konkursu jest promowanie wśród studentów kształcenia w obszarze technologii chemicznej i pokrewnym, z naciskiem na zdobywanie umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów technologicznych już na studiach I stopnia.

Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej oraz poniżej.

Photo by Chromatograph on Unsplash

Scroll to Top
Skip to content