20240710-not-pl-oswiadczenie

Oświadczenie Prezesa WR FSNT NOT w sprawie wydarzenia pod nazwą: “Targi Książki Patriotycznej”

W nawiązaniu do pojawiającej się informacji dotyczącej Targów Książki Patriotycznej informujemy, że Targi te nie odbyły się pod auspicjami Wrocławskiej Rady FSNT NOT oraz, że Wrocławski NOT nie był organizatorem ww. Targów.
Publikujemy odpowiedź mailową z dnia 12 czerwca 2024 r. kierowaną do Pana, który zarzucił nam angażowanie się w treści min. antyukraińskie.

Z poważaniem
Tadeusz Nawracaj
WR FSNT NOT

Pan dr inż Witold K. Liliental
Metaloznawca
Ontario, Kanada

 

W imieniu Wrocławskiej Rady FSNT NOT we Wrocławiu informuję i stanowczo zaprzeczam, że organizatorem Targów Książki Patriotycznej w dniu 27 kwietnia 2024 r. był Wrocławski NOT.

Naczelna Organizacja Techniczna od zawsze była organizacją apolityczną i nie angażuje się w propagowanie treści antysemickich i antyukraińskich.

Wręcz przeciwnie- wspomagamy Ukrainę i jej mieszkańców na miarę naszych możliwości. Zorganizowaliśmy zbiórkę pieniężną wśród stowarzyszeń NOT i przekazaliśmy pomoc w postaci śpiworów, łóżek polowych, agregatu prądotwórczego obrońcom Ukrainy.

Ponadto na koszt NOT Wrocław przez okres 9 miesięcy zakwaterowaliśmy w naszych pomieszczeniach 6 rodzin ukraińskich.

Wrocławski NOT nie otrzymuje żadnych dotacji państwowych i jako organizacja pozarządowa utrzymuje się między innymi z wynajmu pomieszczeń, co miało również miejsce w dniu 27 kwietnia br.

Nie rozsyłaliśmy zaproszeń ani ogłoszeń, oraz nie użyczaliśmy naszego logo firmom, które wynajęły aulę w budynku NOT Wrocław.

Zgodnie ze statutem dbamy o dobre imię polskiego inżyniera pod hasłem “Być narodowi użytecznym”.

 

Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku
Tadeusz Nawracaj
Honorowy Prezes WR FSNT NOT

Scroll to Top
Skip to content