20240709-sitspoz-baner

Zgromadzenie Wyborcze Członków Oddziału Dolnośląskiego odbędzie się…

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Przemysłu Spożywczego

(dawniej Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego; skrót „SITSpoż.”) uprzejmie informuje,

Zgromadzenie Wyborcze Członków Oddziału Dolnośląskiego

odbędzie się w dniu 15 lipca o godz. 10:00 (II termin godz. 10:15) w sali 104 budynku NOT (ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu).

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Przemysłu Spożywczego jest ogólnopolską, pozarządową organizacją branży spożywczej, powstałą w 1946 roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest udział w rozwijaniu nauki i techniki w gospodarce żywnościowej oraz podkreślenie rangi branżowych inżynierów i techników, aby mieć
realny i pozytywny wpływ na cały przemysł spożywczy.

Jednym ze statutowych działań Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna. W związku z powyższym, SITSpoż. corocznie organizuje w ramach Wrocławskich Dni Nauki i Techniki seminaria tematycznie związane z szerokim pojęciem żywności i żywienia.

Naszą misją jest edukacja na temat produktów spożywczych oraz zwiększenie świadomość żywieniowej społeczeństwa.

W ramach Stowarzyszenia działa Zespół Rzeczoznawców branżowych, który oferuje opracowania techniczne branżowe dla przemysłu spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem technologii browarnictwa a także instalacji towarzyszących – w tym chłodniczej, udziela porad technicznych oraz propaguje nowatorskie i proekologiczne rozwiązania w branży spożywczej.

Zespół posiada swoją stronę internetową www.piworzeczoznawcy.pl , na której można zapoznać się z całą ofertą jego działalności.

Oddział Dolnośląski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Przemysłu Spożywczego prowadząc opisaną wyżej działalność i realizując cele Stowarzyszenia zaprasza swoich Członków, do udziału w Zgromadzeniu Wyborczym Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Przemysłu Spożywczego w dniu 15 lipca br. o godz. 10.00 w sali 104 budynku NOT-u.

Na spotkanie zapraszamy również sympatyków i osoby zainteresowane współpracą ze Stowarzyszeniem i prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojej obecności pod adresem: gabriela.haraf@ue.wroc.pl.

Scroll to Top
Skip to content