Spotkanie Noworoczne WR FSNT NOT

W dniu 30 stycznia 2023 r. odbyło się Uroczyste Spotkanie Noworoczne. Spotkanie otworzył prezes Honorowy WR FSNT NOT Tadeusz Nawracaj. Pierwszym punktem spotkania była informacja Prezesa Zarządu WR FSNT NOT – Leszek Krawczyk o najważniejszych działaniach Wrocławskiej Rady w 2022 roku. Głównym punktem spotkania było wręczenie nagród i wyróżnień w Konkursie „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki” zrealizowane w 2021 roku. 

Wyniki przeprowadzonego konkursu przedstawił przewodniczący Komisji Konkursów i Nagród Marek Sikora. Nagroda I-ego stopnia została przyznana za pracę pt. „Ekologiczna, energooszczędna, o pracy w ruchu ciągłym suszarnia ziarna zbóż i nasion oleistych” wykonana w Instytucie Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przez zespół w składzie prof. dr hab. inż. Leszek Romański, prof. dr hab. inż. Jerzy Bieniek, dr hab. inż. Przemysław Bukowski, prof. UPWr, dr inż. Błażej Gaze, dr inż. Przemysław Kobel, prof. dr hab. inż. Marek Kułażyński, prof. dr hab. inż. Jerzy Walendziewski, mgr inż. Marcin Kuczyński, mgr inż. Piotr Kałuski, dr inż. Marcin Dębowski. 

Komisja przyznała dwie nagrody II-go stopnia za pracę pt. „Wykorzystanie odpadowych mączek mineralnych do produkcji wybranych wyrobów budowlanych” przygotowaną w Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej przez zespół w składzie dr hab. inż. Łukasz Sadowski, dr inż. Sławomir Czarnecki, mgr inż. Agnieszka Chowaniec-Michalak, mgr inż. Adrian Chajec, inż. Mateusz Moj, mgr inż. Kamil Krzywiński, techn. Marlena Rudner oraz za pracę „Wdrożenie do praktyki przemysłowej technologii produkcji substytutu sera twarogowego, otrzymywanego z nasion konopi siewnej Cannabis sativa” przygotowaną w Katedrze Technologii Żywności i Żywienia Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przez zespół w składzie dr hab. inż. Mirosława Teleszko, dr Adam Zając, mgr Tomasz Rusak.

Wyróżnienia zostały przyznane za prace „Układ do odzysku ciepła odpadowego i usuwania zanieczyszczeń z gazowych promienników ceramicznych” wykonana w  Katedrze Klimatyzacji, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Ochrony Powietrza Politechniki Wrocławskiej, przez zespół autorski w składzie dr hab. inż. Edyta Dudkiewicz, prof. uczelni PWr, dr inż. Paweł Szałański. Druga praca pt. „Rozproszona produkcja Środków Ochrony Indywidualnej (ŚOI) i części zamiennych aparatury medycznej w sytuacjach kryzysowych” wykonana w Katedrze Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji Politechniki Wrocławskiej, przez zespół autorski w składzie dr hab. inż. Tomasz Kurzynowski, prof. uczelni, dr inż. Konrad Gruber, mgr inż. Piotr Gruber, mgr inż. Gustaw Koenig, dr inż. Michał Olejarczyk, dr inż. Iryna Smolina, dr inż. Patrycja Szymczyk-Ziółkowska, dr inż. Grzegorz Ziółkowski, oraz trzecia praca pt.: „Innowacyjny wentylator promieniowy o zmiennej geometrii wirnika”, która została wykonana na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, przez zespół autorski w składzie dr hab. inż. Przemysław Moczko, mgr inż. Piotr Odyjas, dr hab. inż. Damian Pietrusiak, dr inż. Jędrzej Więckowski, mgr inż. Wiesław Chmielarz, mgr inż. Andrzej Wróblewski.

Komisja Konkurów i Nagród postanowiła uhonorować specjalnymi dyplomami jeszcze trzy prace były to:

  • Badanie jakości powietrza i dróg z wykorzystaniem niskokosztowych sensorów umieszczonych na rowerach: “Sensorowo-rowerowo” przygotowana przez  mgr inż. Filipa Gałdyna, mgr inż. Tymona Lewandowskiego, mgr inż. Adriana Nowaka, mgr inż. Adama Pałęckiego, mgr inż. Dominika Teodorczyka, dr inż. Adriana Kaczmarka, dr inż. Kamila Kaźmierskiego.
  •  „Analiza badawcza z wykorzystaniem termowizji dla określenia stanu cieplnego układu napędowego przenośnika taśmowego w podziemnej kopalni wydobywającej węgiel kamienny” przygotowana przez inż. Martę Stempniak, dr hab. inż. Dawida Szurgacza. 
  • Wprowadzenie kompensacji promieniowej w pompie zębatej o zazębieniu wewnętrznym poprzez modyfikacje wkładki sierpowej” przygotowana przez mgr inż. Krzysztofa Towarnickiego, dr hab. inż. Michała Stosiaka prof. nadzw., dr inż. Piotra Antoniaka.

W dalszej części noworocznej uroczystości zostało wręczone wyróżnienie dla czasopisma Journal of Machine Engineering w konkursie na najlepsze czasopismo techniczne i specjalistyczne w 2021 roku, które odebrał redaktor naczelny prof. dr inż. Jerzego Jędrzejewskiego.

Scroll to Top
Skip to content