Konkurs „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki” zrealizowane w roku 2021

O konkursie:

Konkurs organizowany jest od wielu lat i ma na celu inspirowanie twórczych działań w zakresie  postępu technicznego, technologicznego i ekonomicznego.

Nagrody w Konkursie przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia z roku poprzedniego, w następujących dziedzinach:

  • nowych technologii w medycynie, 
  • nowoczesnych technologiach komunikacyjnych (nowe rozwiązania informatyczne),
  • innowacji w edukacji,
  • konstrukcji obiektów, maszyn, urządzeń, sprzętu oraz materiałów,
  • procesów technologicznych, kompleksowej mechanizacji i automatyzacji procesów
    wytwórczych, zmniejszenie zużycia materiałów, surowców i energii,
  • rozwiązań organizacyjno-ekonomicznych,
  • ochrony środowiska oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Terminarz

Termin składania opracowań konkursowych: 30 września 2022 r.

Regulamin

Wniosek o przyznanie nagrody

Zgłoszenia

Prace konkursowe należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu:

Wrocławska Rada FSNT NOT
ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
Dział Organizacyjny, p. 228

osoba do kontaktu
Monika Kołodziejczak
tel. 71 347 14 04
e-mail: monika.kolodziejczak@not.pl

Obraz w nagłówku: Photo Mix z Pixabay

Scroll to Top
Skip to content