Damian Kociołek

50 Olimpiada Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ – INŻYNIERIA W ELEKTROENERGETYCE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ul. Czackiego 3/5 00-043 Warszawa Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna  (FSNT-NOT) jest od 50 lat organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej. Olimpiada ta jest  organizowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia  2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu …

50 Olimpiada Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce Czytaj dalej »

Konferencja- Przemysł Chemiczny

www.konferencja-przemyslchemiczny.pl Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem zaprasza do aktywnego udziału konferencji naukowo-technicznej „Przemysł Chemiczny” która odbędzie się w dniach 5-7 grudnia 2023 w budynku FSNT NOT w Warszawie.   Patronat Konferencji objął już Minister Edukacji i Nauki. Tematyka konferencji obejmuje obszary problemowe:  W trakcie konferencji prezentowane będą referaty oraz postery a także odbędą się …

Konferencja- Przemysł Chemiczny Czytaj dalej »

Scroll to Top