Światowy Dzień Inżyniera dla zrównoważonego rozwoju

W dniu 18 marca 2024 r. we Wrocławiu odbyły się uroczyste obchody Światowego Dnia Inżyniera – dla zrównoważonego rozwoju.

Pierwsza część obchodów miała miejsce w Sali Sesyjnej w Sukiennicach, gdzie odbyły się dwie prelekcje. Inżynierów w Sali Sesyjnej powitał Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia p. Sergiusz Kmiecik.
Wśród zaproszonych gości obecni także byli:

  • Sekretarz Miasta – Włodzimierz Patalas,
  • Wicewojewoda Dolnośląski – Piotr Sebastian Kozdrowicki,

przedstawiciele Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT-NOT:

  • Józef Kostka – Dyrektor Biura NOT Świdnica,
  • Andrzej Hryciuk – Wiceprezes NOT Świdnica,
  • Stanisław Sirojć – Dyrektor NOT Legnica,
  • Maciej Pawłowski – Prezes NOT Jelenia Góra.

Pierwszą prelekcję pt.
„Generał inżynier Józef Bem, założyciel Towarzystwa Politechnicznego Polskiego w Paryżu w 1835 r.” zaprezentowała Prezes ZG FSNT-NOT Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny z okazji obchodów 230 rocznicy urodzin generała. Pani Prezes przedstawiła pokrótce osiągnięcia gen. Józefa Bema, który jest bohaterem Polski, Węgier i Turcji oraz zaprezentowała burzliwy życiorys człowieka, który całe swoje życie poświęcił
walce o wolność.


Pani Prezes nawiązała do Towarzystwa Politechnicznego Polskiego w Paryżu w 1835 r. Poruszyła także historię ruchu zrzeszania się polskich inżynierów oraz nawiązała do Światowego Dnia Inżyniera ustanowionego w Melbourne w 2019 r.
Ww. Święto to inicjatywa Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich (WFEO – World Federation of Engineering Organisations), które ma podkreślać rolę twórców techniki i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa.

Drugą prezentację pt. „Inżynieria muzyczna” przedstawił dr hab. Piotr Rojek, który pracuje na stanowisku profesora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie pełni funkcję Dziekana Wydziału Instrumentalnego i kieruje Katedrą Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej oraz prowadzi klasę organów w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu.


Prezentacja związana z inżynierią dotyczyła budowy instrumentów muzycznych. Prof. Piotr Rojek zwrócił szczególną uwagę na odbudowane organy Michaela Englera znajdujące się w Kościele pw. św. Elżbiety we Wrocławiu, które spłonęły w pożarze w 1977 roku. Prezentacja była wstępem do koncertu organowego.
W drugiej części obchodów Światowego Dnia Inżyniera odbył się koncert organowy w Kościele pw. Św. Elżbiety we Wrocławiu w wykonaniu – prof. Piotra Rojka. Koncert z okazji Światowego Dnia Inżyniera kierowany był do mieszkańców Wrocławia.

W uroczystościach udział wzięli członkowie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Izby Architektów, a także Stowarzyszenia N-T sfederowane we Wrocławskiej Radzie FSNT NOT oraz przedstawiciele uczelni technicznych. Koncert organowy okazał się wydarzeniem nie tylko „inżynierskim”, ale również doświadczeniem piękna i wspólnoty; publiczność była zachwycona z muzycznej uczty i
nagradzała artystę gromkimi brawami.

Przygotowała
Monika Kołodziejczak
WR FSNT NOT

Scroll to Top