V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

Już czas!


Weź udział w V Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich organizowanym
wraz z XXVII Kongresem Techników Polskich i zarejestruj klikając przycisk poniżej:

Nawiązując do przesłania IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich (Kraków, 2019) jego
organizatorzy zapraszają polskich inżynierów mieszkających i pracujących w kraju oraz za
granicą na kolejne spotkanie, które odbędzie się 23 – 25 czerwca 2022 r. w Politechnice
Śląskiej w Gliwicach pod hasłem Inżynierowie dla zdrowej planety

Kongresy Techników Polskich (KTP) gromadzące polskich inżynierów organizowano od XIX w.
Pierwszy odbył się w 1882 r. Wzięli w nim udział inżynierowie z trzech zaborów i emigracji. Ważnym
celem inżynierskich spotkań była i jest integracja środowiska i wymiana wiedzy oraz doświadczeń. Do
tej tradycji powrócono organizując w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku sympozja „Polacy
Razem”. Jest ona szczególnie ważna w dobie IV rewolucji przemysłowej (Industry 4.0). W globalnym
świecie spotkanie polskich inżynierów, pracujących i odnoszących sukcesy poza granicami kraju z
tymi, którzy tu i teraz dążą do dynamicznego rozwoju Polski jest sprawą o fundamentalnym znaczeniu
dla przyszłości Polski oraz jej miejsca w Europie i w świecie.
FSNT-NOT, Politechnika Warszawska i Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej zorganizowały
w we wrześniu 2010 r. w Warszawie I Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (SZIP), który zgromadził ok.
500 polskich inżynierów z kraju i zza granicy. Wówczas też zdecydowano, że światowe zgromadzenia
polskich twórców techniki odbywać się będą co 3 lata. Głównymi tematami tych zjazdów jest
współdziałanie na rzecz wsparcia przez polonijnych inżynierów innowacyjności polskiej gospodarki
oraz edukacji sprzyjającej rozwojowi twórczych postaw, a także umiejętności przekładania pomysłów
i wynalazków na praktykę gospodarczą.
Planowany na czerwiec 2022 r. V SZIP oraz XXVII KTP odbędzie się w Gliwicach i jest
współorganizowany przez Politechnikę Śląską. Temat przewodni Zjazdu – „Inżynierowie dla zdrowej
planety” nawiązuje do dwóch najważniejszych problemów współczesności: pandemia i zmiany
klimatyczne. Chcemy pokazać społeczeństwu, że technika i jej twórcy mogą w sposób aktywny i
efektywny włączyć się w utrzymanie takiego stanu naszej planety, aby człowiek i przyroda mogły na
niej nadal żyć i rozwijać się.

Bądź uczestnikiem tego wydarzenia
Zapraszamy do rejestracji !

Scroll to Top
Skip to content