Rozstrzygnięcie Konkursu: „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki” zrealizowane w 2021 roku

Rozstrzygnięcie Konkursu

„Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki” zrealizowane w 2021 roku

W dniu 30 stycznia 2023 r. w gmachu NOT-u odbyło się uroczyste spotkanie
Noworoczne podczas którego rozstrzygnięto Konkurs „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
techniki” zrealizowane w 2021 roku. Zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło
autorów nagrodzonych prac oraz przedstawicieli uczelni wrocławskich, jak również członków
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych powitał Honorowy Prezes Zarządu WR FSNT NOT –
Tadeusz Nawracaj.
Konkurs ma na celu inspirowanie twórczych działań w zakresie postępu technicznego,
technologicznego i ekonomicznego. Nagrody w Konkursie przyznawane są corocznie za
wybitne osiągnięcia z roku poprzedniego, w następujących dziedzinach:
 nowych technologii w medycynie,
 nowoczesnych technologiach komunikacyjnych (nowe rozwiązania informatyczne),
 innowacji w edukacji,
 konstrukcji obiektów, maszyn, urządzeń, sprzętu oraz materiałów,
 procesów technologicznych, kompleksowej mechanizacji i automatyzacji procesów
wytwórczych, zmniejszenie zużycia materiałów, surowców i energii,
 rozwiązań organizacyjno-ekonomicznych,
 ochrony środowiska oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

W dalszej części uroczystości Przewodniczący Komisji Konkursów i Nagród WR FSNT
NOT Pan Marek Sikora poinformował, że po dokonaniu przez Komisję oceny prac, które
wpłynęły na Konkurs, Zarząd WR FSNT NOT przyznał jedną Nagrodę I-ego stopnia, dwie
nagrody II-ego stopnia, trzy Wyróżnienia, a także ponad regulaminowo trzy Dyplomy.

LAUREACI Konkursu

„Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki” zrealizowane w 2021 roku:

Nagroda I-ego stopnia:
 Praca pt. „Ekologiczna, energooszczędna, o pracy w ruchu ciągłym suszarnia ziarna
zbóż i nasion oleistych”
Zespół autorski: prof. dr hab. inż. Leszek Romański, prof. dr hab. inż. Jerzy Bieniek, dr hab.
inż. Przemysław Bukowski, prof. UPWr, dr inż. Błażej Gaze, dr inż. Przemysław Kobel, prof.
dr hab. inż. Marek Kułażyński, prof. dr hab. inż. Jerzy Walendziewski, mgr inż. Marcin
Kuczyński, mgr inż. Piotr Kałuski, dr inż. Marcin Dębowski.

Zgłaszający: Instytut Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;

Nagrody II-ego stopnia:
 Praca pt. „Wykorzystanie odpadowych mączek mineralnych do produkcji
wybranych wyrobów budowlanych”
Zespół autorski: dr hab. inż. Łukasz Sadowski, dr inż. Sławomir Czarnecki, mgr inż.
Agnieszka Chowaniec-Michalak, mgr inż. Adrian Chajec, inż. Mateusz Moj, mgr inż. Kamil
Krzywiński,
techn. Marlena Rudner.
Zgłaszający: Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych Wydziału
Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej;

 Praca pt. „Wdrożenie do praktyki przemysłowej technologii produkcji substytutu
sera twarogowego, otrzymywanego z nasion konopi siewnej Cannabis sativa”
Zespół autorski: dr hab. inż. Mirosława Teleszko, dr Adam Zając, mgr Tomasz Rusak.
Zgłaszający: Katedra Technologii Żywności i Żywienia Wydziału Inżynierii Produkcji
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;

Wyróżnienia:
 Praca pt. „Układ do odzysku ciepła odpadowego i usuwania zanieczyszczeń z
gazowych promienników ceramicznych”
Zespół autorski: dr hab. inż. Edyta Dudkiewicz, prof. uczelni PWr, dr inż. Paweł Szałański.
Zgłaszający: Katedra Klimatyzacji, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Ochrony Powietrza
Politechniki Wrocławskiej;

 Praca pt. „Rozproszona produkcja Środków Ochrony Indywidualnej (ŚOI) i części
zamiennych aparatury medycznej w sytuacjach kryzysowych”
Zespół autorski: dr hab. inż. Tomasz Kurzynowski, prof. uczelni, dr inż. Konrad Gruber, mgr
inż. Piotr Gruber, mgr inż. Gustaw Koenig, dr inż. Michał Olejarczyk, dr inż. Iryna Smolina,
dr inż. Patrycja Szymczyk-Ziółkowska, dr inż. Grzegorz Ziółkowski.
Zgłaszający: Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji
Politechniki Wrocławskiej;

 Praca pt. „Innowacyjny wentylator promieniowy o zmiennej geometrii wirnika”

Zespół autorski: dr hab. inż. Przemysław Moczko, mgr inż. Piotr Odyjas, dr hab. inż. Damian
Pietrusiak, dr inż. Jędrzej Więckowski, mgr inż. Wiesław Chmielarz, mgr inż. Andrzej
Wróblewski.
Zgłaszający: Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej;

Dyplomy:
 Praca pt. „Badanie jakości powietrza i dróg z wykorzystaniem niskokosztowych
sensorów umieszczonych na rowerach: “Sensorowo-rowerowo”
Zespół autorski: mgr inż. Filip Gałdyn, mgr inż. Tymon Lewandowski, mgr inż. Adrian
Nowak, mgr inż. Adam Pałęcki, mgr inż. Dominik Teodorczyk, dr inż. Adrian Kaczmarek, dr
inż. Kamil Kaźmierski.
Zgłaszający: Studenckie Koło Naukowe Geodetów przy Instytucie Geodezji i Geoinformatyki
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;

 Praca pt. „Analiza badawcza z wykorzystaniem termowizji dla określenia stanu
cieplnego układu napędowego przenośnika taśmowego w podziemnej kopalni
wydobywającej węgiel kamienny”
Zespół autorski: inżynier Marta Stempniak, dr hab. inż. Dawid Szurgacz.
Zgłaszający: Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej;

 Praca pt. „Wprowadzenie kompensacji promieniowej w pompie zębatej
o zazębieniu wewnętrznym poprzez modyfikacje wkładki sierpowej”
Zespół autorski: mgr inż. Krzysztof Towarnicki, dr hab. inż. Michał Stosiak prof. nadzw.,
dr inż. Piotr Antoniak.
Zgłaszający: Katedra Eksploatacji Systemów Technicznych Politechniki Wrocławskiej.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Scroll to Top