Konferencja naukowo-techniczna INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA DROGOM I LOTNISKOM – Nowe technologie, Jelenia Góra, 19-21.10.2022 r.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział we Wrocławiu

Mają zaszczyt zaprosić
na konferencję naukowo- techniczną

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA DROGOM I LOTNISKOM – Nowe technologie

Jelenia Góra, 19-21.10.2022 r.

Patronat medialny

Patronat honorowy *

Andrzej AdamczykMinister Infrastruktury
Jarosław ObremskiWojewoda Dolnośląski
Cezary PrzybylskiMarszałek Województwa Dolnośląskiego
Tomasz Żuchowskip.o. Dyrektora Generalnego GDDKiA
prof. dr hab. inż. Arkadiusz WójsRektor Politechniki Wrocławskiej

* organizatorzy wystąpili z prośba o zgodę na udział w Patronacie lub Komitecie Honorowym

Komitet honorowy *

mgr inż. Lidia MarkowskaDyrektor Oddziału GDDKiA we Wrocławiu
mgr Beata MieleszkiewiczDyrektor Departamentu Lotnictwa w Min. Infrastruktury
dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. Politech. Wr.Dziekan Wydziału Bud. Lądowego i Wodnego Politechniki Wr.
dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWLDyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
dr inż. Mariusz UrbańskiDyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
dr inż. Jacek PaśPrezes Zarządu Krajowego SITK RP
gen. broni (w st. sp.) pilot Lech MajewskiPrzew. Kraj. Sekcji Lotniczej i Technik Kosmicznych SITK RP
mgr Artur TomasikPrezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych
mgr inż. Janusz SzczepańskiPrzewodniczący Rady Dolnośląskiej Izby Inż. Budownictwa
dr inż. Leszek Krawczykdr inż. Leszek Krawczyk

* organizatorzy wystąpili z prośba o zgodę na udział w Patronacie lub Komitecie Honorowym

Komitet naukowy

pod Patronatem Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej – Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

prof. dr hab. inż. Antoni SzydłoPolitechnika Wrocławska – przewodniczący Komitetu
prof. dr hab. inż. Jan BieńPolitechnika Wrocławska
mgr Grzegorz BrychczyńskiEkspert lotniczy
dr hab. inż. pil. Leszek CwojdzińskiProf. Politechniki Poznańskiej
dr Hanna DzidoUniwersytet Morski w Gdyni
prof. dr hab. inż. Stanisław GacaPolitechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Władysław GardziejczykPolitechnika Białostocka
inż. Maciej KowalskiPrezes Zarządu LOTOSAir BP Sp.z.o.o.
dr hab. inż. Maciej Kruszynaprof. Politechniki Wrocławskiej
dr hab. inż. Piotr Mackiewiczprof. Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. inż. Cezary MadryasPolitechnika Wrocławska
dr Jakub MajewskiPrezes Zarządu Fundacji ProKolej
prof. dr hab. inż. Piotr NitaInstytut Techniczny Wojsk Lotniczych
dr hab. inż. Tadeusz Sandeckiprof. Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Andrzej SzarataPolitechnika Krakowska
dr hab. Dariusz Tłoczyńskiprof. Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. inż. Mariusz WesołowskiInstytut Techniczny Wojsk Lotniczych
dr hab. inż. Krzysztof Żółtowskiprof. Politechniki Gdańskiej

 

Komitet organizacyjny

dr hab. inż. Marek KrużyńskiPrzewodniczący
Wiesław MurawskiSekretarz
dr inż. Jarosław KuźniewskiPolitechnika Wrocławska
Barbara BorowiecSITK RP Oddział Wrocław
Magdalena SzumiataGDDKiA Oddział we Wrocławiu
Joanna BorkowskaGDDKiA Oddział we Wrocławiu

Cel konferencji

Celem konferencji jest przedstawienie dotychczasowych polskich doświadczeń z zakresu koegzystencji dróg i lotnisk z infrastrukturą towarzyszącą i z otoczeniem. Konferencja odbędzie się w pobliżu realizowanej budowy odcinków dróg ekspresowych S3, S5 i S8 oraz autostrad A4 i A18. W programie konferencji przewiduje się wycieczkę techniczną a budowę tunelu w rejonie Kamiennej Góry

Tematyka konferencji

Zagadnienia współistnienia dróg i lotnisk z :

 • Sieciami energetycznymi, telekomunikacyjnymi i gazowniczymi,
 • Odwodnieniem i sieciami kanalizacyjnymi,
 • Drogami, przejazdami i wiaduktami kolejowymi. .
 • Zabudową aglomeracyjną, w tym ekrany dźwiękochłonne,
 • Obszarami leśnymi i chronionymi
 • Tunelami, kładkami i przejściami dla zwierząt

Ponadto przewiduje się omówienie następujących kwestii:

 • Dostępność lotnisk
 • Bezpieczeństwo pracy na drogach, w tunelach , na lotniskach i na przejazdach kolejowych.
 • Zastosowanie pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych
 • Hydrofobizacja nawierzchni
 • Zaopatrzenie lotnisk w paliwa lotnicze
 • Modelowanie i prognozowanie ruchu lotniczego oraz podróży związanej z lotniskami
 • Wykorzystanie istniejącej regionalnej infrastruktury lotniskowej
 • Funkcjonowanie i rozwój systemu dowozu pasażerów do i z portów lotniczych
 • Efektywność systemu airport links
 • Zarządzanie mobilnością na rynku usług transportu lotniczego
Zapraszamy autorów do przygotowania referatów zgodnie z w/w tematyką, w języku polskim, ze streszczeniem w języku angielskim. Referaty będą publikowane w czasopiśmie Przegląd Komunikacyjny. Warunkiem publikacji referatu jest uzyskanie pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego oraz recenzentów czasopisma. Objętość referatu nie powinna przekraczać 8 stron.

Ramowy program konferencji

19.10. – środa
11.00 – Rozpoczęcie konferencji
12.00 – Wyjazd na budowę tunelu w ciągu drogi S3
15.00 – Obiad w terenie
16.00 – Wycieczka turystyczno-krajoznawcza – Park Miniatur w Kowarach
20.00 – Kolacja w hotelu Mercure


20.10. – czwartek
09.00 -12.30 Obrady konferencji
13.00 -14.00 Obiad
15.00 -18.30 Ciąg dalszy obrad konferencji
20.00 – Uroczysta kolacja


21.10. – piątek
09.00 – 12.30 Obrady i zakończenie konferencji
13.00 – lunch.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia drogą mailową lub pocztą tradycyjną na adres do korespondencji oraz dokonanie wpłaty w kwocie 1000 zł + VAT w terminie do 22.09.2022 r. Po tym terminie opłata wynosi 1200 zł + VAT.
Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, wyżywienie, uczestnictwo w wycieczce technicznej oraz w imprezach towarzyszących.
Pobyt w hotelu uczestnicy opłacają indywidualnie, natomiast rezerwacji noclegów dokonują organizatorzy.

Opłatę konferencyjną proszę uiścić na konto: PKO SA 70 1950 0001 2006 0048 1945 0002, SITK RP Oddział we Wrocławiu z podaniem Nazwiska Uczestnika i dopiskiem „Konferencja Jelenia Góra 2022”.

Karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.wroclaw.sitkrp.org.pl

Konferencja rozpocznie się 19.10.2022 r. o godz.11-tej w hotelu Mercure w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 63, tel. +48 75 754 91 48. W dniu rozpoczęcia planowana jest wycieczka techniczna. Zakończenie Konferencji przewiduje się 21.10.2022, około godz.14.00.

Podczas trwania Konferencji będzie możliwa prezentacja firm oraz wystawa materiałów i eksponatów związanych z tematyką Konferencji. Istnieje możliwość umieszczania reklam w materiałach konferencyjnych. Materiały konferencyjne zostaną wydrukowane w Przeglądzie Komunikacyjnym. Artykuły wnoszące wkład naukowy podlegają dodatkowym procedurom opisanym szczegółowo na stronie internetowej czasopisma.

UWAGA

 • Autor referatu (główny, jeśli praca zbiorowa) otrzymuje 50 % zniżki w opłacie konferencyjnej.
 • Ewentualną rezygnację z uczestnictwa prosimy zgłosić pisemnie lub mailem na adres SITK RP Oddział Wrocław najpóźniej do 10.10.2022 r.

TERMINY

 • Zgłoszenie referatu – streszczenie
15.08.2022
 • Nadsyłanie pełnych tekstów referatów (do druku)
15.09.2022
 • Zgłoszenie uczestnictwa
15.09.2022
 • Przesłanie opłaty za udział w konferencji
22.09.2022
 • Wysłanie imiennych zaproszeń na konferencję
10.10.2022

Dane Kontaktowe

SITK RP O/Wrocław, ul. M.J. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław,

tel.: 48 71 343 18 74, kom.575 799 133

e-mail: wroclaw@sitkrp.org.pl  |  www.wroclaw.sitkrp.org.pl

Dokumenty do pobrania

Firma wspierająca

GRUPA LEONHARD WEISS

Scroll to Top
Skip to content