20240709-knrzr-not.pl

I Konferencja Naukowa “Nauka na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

W imieniu Organizatorów oraz Komitetu Naukowego zapraszamy Państwa
w dniach 24-25 października 2024 roku do udziału w konferencji naukowej pt. “Nauka na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Celem konferencji będzie wymiana doświadczeń dotyczących innowacyjnych technologii przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju w wybranych dziedzinach życia. Konferencja umożliwi prezentację dorobku naukowego zarówno młodej, jak i doświadczonej kadry naukowej oraz będzie stanowić platformę służącą wymianie informacji, poglądów
i doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowymi, a przedstawicielami przemysłu.

Tematyka Konferencji:

 • nowoczesne technologie przemysłu chemicznego,
 • nawozy mineralne o innowacyjnych składach,
 • perspektywy rozwoju technologii zielonego wodoru,
 • nowoczesne rozwiązania w technologiach galwanicznych,
 • zaawansowane materiały funkcjonalne i użytkowe,
 • innowacyjne rozwiązania w technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
 • recykling i zagospodarowanie odpadów,
 • gospodarka w obiegu zamkniętym,
 • sztuczna inteligencja w tworzeniu zrównoważonego rozwoju,
 • ograniczenie marnotrawstwa surowców roślinnych w całym ciągu przetwórczym,
 • aspekty środowiskowe w produkcji żywności,
 • zapewnienie bezpieczeństwa żywności,
 • zanieczyszczenia surowców i produktów,
 • odnawialne źródła energii,
 • zrównoważony rozwój rolnictwa,
 • zrównoważony rozwój ogrodnictwa.

Podczas konferencji planowane są: wykłady plenarne oraz referaty i postery w sekcjach tematycznych. Wystąpienia należy przygotować w formie wystąpień multimedialnych, których prezentacja zajmować będzie ok. 15 min (referat) lub ok. 5 min (poster). 

Streszczenia wystąpień zostaną opublikowane w konferencyjnym zbiorze abstraktów jako materiały konferencyjne. Abstrakt o objętości 1 strony formatu A4 należy przygotować zgodnie z szablonem, który zostanie udostępniony na stronie konferencji.

Więcej informacji na stronie konferencji:

Zapraszamy!

Scroll to Top
Skip to content