BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE W GOSPODARCE. WYMIAR EKONOMICZNY – STRATEGICZNY – SPOŁECZNY, Wrocław, 21 – 23 kwietnia 2022 r.

Wrocławska Rada FSNT NOT, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Oddział we Wrocławiu i INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

zapraszają na:

Konferencję Naukowo – Techniczną:
BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE W GOSPODARCE
WYMIAR EKONOMICZNY – STRATEGICZNY – SPOŁECZNY


Konferencja odbędzie się w dniach: 21-23.04.2022

Cele konferencji

Celem konferencji jest stworzenie forum do prezentacji aktualnych osiągnięć naukowych, badań oraz wymiany doświadczeń z zakresu użytkowania i rozwoju sektora bezzałogowych statków powietrznych(dronów).
W trakcie konferencji zorganizowane będą trzy panele tematyczne, podczas których uczestnicy zaprezentują obowiązujące uwarunkowania prawne, wpływ wykorzystania dronów na gospodarkę i bezpieczeństwo oraz związane z tym wyzwania dotyczące kształcenia kadr, ochrony środowiska, określenia kierunków rozwoju. Wymienione zagadnienia wpisują się w strategiczne, ekonomiczne i społeczne programy badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu bezzałogowych statków powietrznych, które są zgodne z priorytetowymi kierunkami badań aktualnie prowadzonych w Unii Europejskiej i na świecie. Konferencja stwarza przestrzeń dla środowiska naukowego, służb mundurowych, organizacji lotniczych, przedstawicieli podmiotów rynkowych różnych branż oraz pasjonatów bezzałogowców do nawiązania kontaktów i współpracy oraz transferu do otoczenia społeczno-gospodarczego perspektyw rozwiązań dla bezzałogowych statków powietrznych.

Komunikat:

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, warunków uczestnictwa i terminów znajdą Państwo w komunikacie nr 1: Komunikat nr 1.

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia uczestnictwa
Pakiet sponsorski
Patronat Ministra Infrastruktury
Patronat Wojewody
Patronat Marszałka
Patronat Rektora

Zapraszamy do budynku NOT przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu.

WSTĘP WOLNY

ORGANIZATORZY

Wrocławska Rada FSNT NOT

not_logo-1

Fundacja Semper Naturalae

SN04_kolor

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

Zdjęcie w nagłówku: Photo by Dose Media on Unsplash

Scroll to Top