EWAKUACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI- Konferencja naukowo – techniczna w dniach 7 i 8 kwietnia 2022 r. we Wrocławiu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Dolnośląski organizuje w dniach 7-8 kwietnia 2022 r. we Wrocławiu konferencję „Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami”.


PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI:

Dzień 1 – Problematyka dot. użytkowania i zarządzania nieruchomościami

 • Krzysztof Zając, SITP Oddział Małopolski / Politechnika Poznańska – Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami – wpływ parametrów jakościowych krzeseł i materacy ewakuacyjnych na możliwość ich użycia oraz skuteczność ewakuacji.
 • Patryk Topolski, KM PSP Warszawa – Aspekty działań operacyjnych PSP związane z ewakuowaniem osób z niepełnosprawnościami.
 • Maciej Augustyniak, Paulina Tota-Stawarczyk, Fundacja Polska bez Barier – Rodzaje niepełnosprawności i ich wpływ na możliwość ewakuacji.
 • Robert Warchalewski, Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu – Problemy ewakuacji osób w zespole szkolnym dla dzieci niewidomych – Studium przypadku.
 • Dariusz Szrejder, Biuro Wrocław Bez Barier, Urząd Miasta Wrocławia – Zapewnienie możliwości ewakuacji osób z niepełnosprawnościami z obiektów zarządzanych i nadzorowanych przez Urząd Miejski we Wrocławiu.
 • Robert Piec, Barbara Szykuła-Piec, SGSP w Warszawie – Ewakuacja osób z zaburzeniami psychicznymi – ewakuacja próbna Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego – Studium przypadku.
 • Marek Parol, SITP Oddział w Łodzi, Edukacja przeciwpożarowa dzieci niesłyszących – film „Uwaga pożar”.
 • Maciej Sydor, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Jakość ewakuacji osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dzień 2 – Problematyka dot. projektowania obiektów

 • Rafał Wąsek, KM PSP we Wrocławiu i Rafał Lik, KW PSP we Wrocławiu – Wymagania obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów przeznaczonych przede wszystkim dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się.
 • Kamil Kowalski, Fundacja Integracja – Uwarunkowania prawne w zakresie dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Marcin Cisek, Jakub Okólski, SIBP – Możliwość wykorzystania wind do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.
 • Andrzej Migas, SITP Oddział Małopolski / Politechnika Poznańska – Ergonomiczne aspekty ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych z uwzględnieniem krzeseł ewakuacyjnych, materacy oraz mat ratowniczych.
 • Goście zagraniczni (3-4 osoby forma on-line) – Wymagania w innych krajach europejskich dotyczące zapewnienia możliwości ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.
 • Janusz Paliszek, SITP Oddz. Dolnośląski – Rozwiązania budowlane i instalacyjne wpływające na bezpieczeństwo osób oczekujących w budynku na uratowanie lub ewakuację.
 • Monika Hyjek, Stowarzyszenie NIZO – Wydłużenie dostępnego czasu ewakuacji poprzez rozwiązania biernej ochrony przeciwpożarowej.

MIEJSCE KONFERENCJI: Hotel Novotel Wroclaw City, ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław

KOSZT UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

Koszt uczestnictwa (PLN)

Zgłaszający:7 kwietnia 2022 r.7 kwietnia 2022 r. w tym kolacja*8 kwietnia 2022 r.8 kwietnia 2022 r. w tym kolacja*7 i 8 kwietnia 2022 r. w tym kolacja*
Członek SITP Oddział Dolnośląski160285160285400
Członek SITP, SIBP lub funkcjonariusz PSP210335210335475
Inna osoba  260385260385550

* uroczysta kolacja 7 kwietnia 2022 r. w hotelu Novotel Wroclaw City

Organizator nie zapewnia noclegu

Warunkiem rejestracji na konferencję jest dokonanie w terminie 48 godzin od przesłania zgłoszenia wpłaty właściwej kwoty na konto Izby Rzeczoznawców SITP Delegatura Poznań, z dopiskiem „Konferencja Wrocław 2022 + Imię / nazwisko ”.

Konto nr 31 1090 1362 0000 0000 3613 5810

Po otrzymaniu i zweryfikowaniu płatności niezwłocznie zgłaszający otrzyma fakturę na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Uwaga: Wymóg dokonania przedpłaty nie dotyczy jednostek organizacyjnych PSP – prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem.

Przy ewentualnych pytaniach prosimy o kontakt e-mail: sitp@sitp-wroclaw.pl

Formularz zgłoszeniowy i informacje na temat miejsca konferencji, dojazdu i transportu dostępne na stronie organizatora konferencji

Scroll to Top
Skip to content