Używamy plików cookies w celu poprawnego działania naszego serwisu. W plikach cookies przechowujemy jedynie dane potrzebne do prawidłowego działania serwisu. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. Informujemy, że zawsze istnieje możliwość zmiany ustawień Twojej przeglądarki.

DOKUMENTACJA MASZYNOWA

zmiany w 2016 roku

WROCŁAWSKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO TECHNICZNYCH NOT ORGANIZUJE SZKOLENIE Z ZAKRESU:

 

Obowiązki użytkowników oraz producentów maszyn i urządzeń wg nowej Ustawy o Systemie Oceny Zgodności oraz Dyrektyw Nowego Podejścia.Ustawa wprowadza Nowe Ramy Prawne Unii Europejskiej (NFL - New Legal Framework) znacznie modyfikujące cały system oceny zgodności. Wprowadzenie ustawy łączy się też z koniecznością wprowadzenia zmian do niektórych przepisów wykonawczych (rozporządzenia wprowadzające dyrektywy nowego podejścia).
W związku z wejściem w życie nowej Ustawy o Systemie Oceny Zgodności, zmieniają się wymogi w ocenie zgodności maszyn i urządzeń, a tym samym modyfikują dokumentację maszynową.

 

 

UCZESTNICY SZKOLENIA:

 • dowiedzą się o zmianach w przepisach wynikających z NFL i zmianach w Dyrektywach Nowego Podejścia obowiązujących od 2016r;
 • dowiedzą się na jakie dokumenty należy zwrócić uwagę przy zakupie nowych lub używanych maszyn i na co zwrócić uwagę przy wprowadzaniu do użytku urządzeń podlegających zmieniającym się dyrektywom.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. System oceny zgodności maszyn i urządzeń technicznych z wymaganiami zasadniczymi obowiązujący w krajach Unii Europejskiej:

 • dyrektywy Unii Europejskiej a prawo krajowe;
 • różnice pomiędzy Dyrektywami Starego i Nowego Podejścia;
 • rola norm zharmonizowanych w systemie oceny zgodności;
 • rola jednostek notyfikowanych i jednostek nadzoru rynku w systemie oceny zgodności;
 • wyroby podlegające oznakowaniu CE;
 • deklaracja zgodności WE (UE);
 • ogólna charakterystyka modułów wykorzystanych w systemie oceny zgodności.

2. Zmiany w Systemie Oceny Zgodności wprowadzane przez nową projektowaną Ustawę o Systemie Oceny Zgodności:

 • główne założenia nowych Ram Prawnych Unii Europejskiej (NFL),
 • główne cele zmiany Ustawy o Systemie Oceny Zgodności,
 • uszczegółowienie definicji strukturalnych oraz obowiązków producenta, upoważnionego przedstawiciela, importera oraz dystrybutora,
 • nowy system kar ustawowych - rola jednostek nadzoru rynku.
 • analiza zmian w Dyrektywach Nowego Podejścia wprowadzanych w 2016 roku:
 • dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE;
 • dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE;
 • dyrektywa proste zbiorniki ciśnieniowe SPVD 2014/29/UE;
 • dyrektywa ciśnieniowa PED 2014/68/UE. 

3. Wprowadzanie do obrotu lub użytku produktów podlegających pod zmieniane dyrektywy - analiza przypadków:

 • najważniejsze zmiany dla producentów urządzeń podlegających pod nowe dyrektywy,
 • na co zwrócić uwagę podczas wprowadzania do użytku urządzeń podlegających pod zmieniane dyrektywy,
 • jaka będzie w praktyce zależność między nową Ustawą a Dyrektywami Nowego Podejścia,
 • jakich maszyn i urządzeń dotyczą nowe rozporządzenia i jakie obowiązki wprowadzają,
 • od kiedy zaczną w praktyce obowiązywać nowe przepisy dla producentów i użytkowników maszyn i urządzeń,
 • czy i w jakim zakresie nowe dyrektywy dotkną maszyny, które obecnie znajdują się w obrocie i w użytkowaniu.

 

TERMIN SZKOLENIA: październik 2016 r.

 

MIEJSCE SZKOLENIA: siedziba NOT-u, przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 8 h

 

KOSZT SZKOLENIA:870,00 zł + VAT (23%)

 • cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz catering.
 • dla zorganizowanych grup (powyżej 10 osób) koszt szkolenia ustalamy indywidualnie.

 

ZAPISY TRWAJĄ! 

 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W NASZYM SZKOLENIU

 • Podstawowym założeniem szkolenia jest komunikacja dwustronna, która umożliwia uczestnikom przedstawienie swoich problemów prowadzącemu. To pozwala zidentyfikować i przeciwdziałać zagrożeniom.
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzymuje CERTYFIKAT potwierdzającyudział w szkoleniu.
 • Szkolenie trwa 8 godzin i odbywa się w siedzibie NOT-u, przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu.
 • Istnieje możliwość zorganizowania szklenia dla grupy pracowników w siedzibie danej firmy.
 • Uczestnikami szkolenia będą tylko osoby wyznaczone przez firmę.
 • W przypadku zainteresowania naszą ofertą szkoleniową, proszę o kontakt:

 

Barbara Ciszewska
Specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. 884 999 360
szkoleniabc@not.pl
WR FSNT NOT
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław

 

powrót