Używamy plików cookies w celu poprawnego działania naszego serwisu. W plikach cookies przechowujemy jedynie dane potrzebne do prawidłowego działania serwisu. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. Informujemy, że zawsze istnieje możliwość zmiany ustawień Twojej przeglądarki.

PRZEPISY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W BUDOWNICTWIE
DLA ARCHITEKTÓW

 

WR FSNT NOT zaprasza na II edycję szkolenia.

 

Szkolenie organizowane jest z zakresu prawa budowlanego i przepisów prawnych dla Architektów ubiegających się o uprawnienia budowlane.

 

Szkolenie oparte jest o program Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP.

 

Termin przeprowadzenia Szkolenia: 04.11- 03.12.2016 r.

 

Zajęcia odbywać się będą w budynku NOT-u we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 74, w dni:

  • piątki, w godz. 14.00-19.30
  • soboty, w godz. 9.00-16.00

TERMIN ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA – 4 listopada 2016 r. godz. 14.00 w budynku NOT-u,

przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu.

 

Uczestnicy Szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 

Uczestnictwo w Szkoleniu należy zgłaszać w terminie do 28 października 2016 r. na adres:

szkoleniabc@not.pl

 

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:

 

Imię i nazwisko

Dokładny adres zamieszkania
Numer telefonu
Adres e-mail
PESEL
Dane do faktury (jeżeli jest potrzebna)

 

UWAGA! WPISANIE NA LISTĘ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA NASTĘPUJE DOPIERO PO WNIESIENIU OPŁATY (MIN. I RATA). SAMO WYSŁANIE ZGŁOSZENIA NIE GWARANTUJE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU.

 

Całkowity koszt szkolenia wynosi: 1200 zł + 23%VAT (tj. 1476 zł)

 

Przy zgłoszeniu na Szkolenie należy wpłacić zaliczkę w wysokości 700 zł + 23% VAT
(tj. 861 zł.). Jest to warunek wpisania na listę uczestników szkolenia.

 

Pozostała część należności 500 zł + 23%VAT ( tj. 615 zł) winna być uregulowana do dnia
27 października 2016 r.

 

Wpłaty za uczestnictwo w Szkoleniu należy kierować na konto WR FSNT NOT
ul. Piłsudskiego 74 50-020 Wrocław
BZ WBK S.A. V O/Wrocław
nr 78 1090 1522 0000 0000 5201 9076
z dopiskiem: „Szkolenie Architektów- Imię i Nazwisko uczestnika”

 

W przypadku potrzeby wystawienia faktury za dokonaną wpłatę prosimy o podanie w formularzu zgłoszeniowym danych podmiotu, dla którego ma być wystawiona faktura.

 

Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pisząc na adres e-mail:
szkoleniabc@not.pl
Barbara Ciszewska
tel. kom. 884 999 360

 

 

powrót