Używamy plików cookies w celu poprawnego działania naszego serwisu. W plikach cookies przechowujemy jedynie dane potrzebne do prawidłowego działania serwisu. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. Informujemy, że zawsze istnieje możliwość zmiany ustawień Twojej przeglądarki.

Zespół Rzeczoznawców NOT

Zespół Rzeczoznawców NOT jest wiodącą jednostką konsultingową w Polsce, w dziedzinie ekspertyz naukowo-technicznych. Prowadzi swoją działalność od 25 lat i rocznie wykonuje ponad 200 prac dla firm państwowych,prywatnych i komunalnych.

 

Kierownik Zespołu Rzeczoznawców 
inż. Henryk Wierzejski
tel. kom. 603-686-294

 

Nasza oferta obejmuje:

 

 • Opinie o innowacyjności - dokument opiniujący zaawansowanie technologiczne projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych.
 • Analizy techniczno-ekonomiczne i organizacyjne działalności gospodarczej.
 • Wycenę majątku, w tym:
  • wycenę nieruchomości gruntowych i zabudowanych,
  • wycenę maszyn, urządzeń i pojazdów samochodowych,
  • wycenę całych przedsiębiorstw i spółek;
 • Usługi rzecznika patentowego, w tym :
  • zgłoszenia do Urzędu Patentowego: wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych. słownych, graficznych i innych,
  • umowy przewidziane prawem wynalazczym dotyczące udzielania licencji przenoszenia praw lub współwłasności,
  • badania patentowe;
 • Projektowanie przedsięwzięć technicznych, w tym:
  • projekty z zakresu budownictwa i architektury,
  • projekty konstrukcyjno-technologiczne dotyczące maszyn i urządzeń;
 • Usługi techniczne, w tym:
  • ekspertyzy i opinie budowlane,
  • kontrole okresowe budynków,
  • nadzory budowlane,
  • ekspertyzy i opinie mikologiczne,
  • kosztorysowanie, ekspertyzy,
  • opinie stanu technicznego maszyn i urządzeń;
 • Analizy ochrony środowiska, w tym:
  • pomiary hałasu i wibracji,
  • badania fizykochemiczne wód,
  • odpadów i dla oczyszczalni ścieków,
  • opracowywanie operatów wodnoprawnych,
  • analizy uciążliwości dla powietrza atmosferycznego,
  • badania geodezyjne i geologiczne;
 • Tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych:
  • z języka polskiego na języki obce i z języków obcych na polski,
  • tłumaczenia pisemne z odwzorowaniem z jego oryginału,
  • tłumaczenia ustne podczas konferencji,
  • tłumaczenia symultaniczne.