Używamy plików cookies w celu poprawnego działania naszego serwisu. W plikach cookies przechowujemy jedynie dane potrzebne do prawidłowego działania serwisu. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. Informujemy, że zawsze istnieje możliwość zmiany ustawień Twojej przeglądarki.

BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE

 

Zagrożenia płynące ze strony przestępczości zorganizowanej i gospodarczej, globalne powiązania rynków kapitałowych, rosnące zależności ekonomiczne i energetyczne oraz luki prawne wymagają stałego podnoszenia wiedzy, kompetencji i świadomości osób działających w szeroko rozumianym Biznesie.
Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, właścicieli firm i pracowników różnych instytucji.

 

NOT jako organizacja techniczna od wielu lat podejmuje działania zmierzające do aktualizacji
i poprawy jakości procesów kształcenia, w tym programów szkolenia i doboru profesjonalnej kadry szkoleniowej.
W związku z powyższym szkolenie poprowadzi najwyższej klasy specjalista- praktyk w tej dziedzinie:

 

Zdzisław Mazurski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego ukończonego w Instytucie Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.
Do 2008 roku zajmował stanowisko Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji w Warszawie.
W latach 2002-2004 ekspert Zespołu Zadaniowego ds. Paliw oraz Koordynacji Działań i Przedsięwzięć w Sytuacjach Nadzwyczajnych w byłym Międzyresortowym Centrum do Spraw Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości i Międzynarodowego Terroryzmu MSWiA w Warszawie.
Pracował również jako ekspert w Wydziale do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji w Warszawie, gdzie zajmował się ujawnianiem i zwalczaniem przestępstw ekonomicznych związanych z praniem pieniędzy, nielegalną produkcją, obrotem i dystrybucją wyrobami wysoko akcyzowymi oraz przestępstwami celno-podatkowymi. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu administracyjno-prawnej ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania ludźmi oraz metodyki szkolenia.
Były wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Jako wykładowca akademicki współpracuje z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie. Prowadził zajęcia na dwóch kierunkach studiów w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Od 2010 roku licencjonowany detektyw, który specjalizuje się w wywiadzie gospodarczym
i śledztwach gospodarczych jak również prowadzeniem sprawdzeń pracowniczych itp..
Doradca oraz konsultant dla wielu podmiotów biznesowych w zakresie prawno-kryminalistycznej analizy zdarzeń gospodarczych jak też audytu wewnętrznego.
Były członek Zarządu Stowarzyszenia Biegłych do Spraw Przestępstw i Nadużyć ACFE Polska.

 

TEMATY SZKOLENIA

 1. Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce.
 2. Upadłość i likwidacja przedsiębiorstw. Fuzje, przejęcia, alianse i związane z tym zagrożenia.
 3. Nieprawidłowości i przestępstwa w spółkach.
 4. Przeciwdziałanie defraudacjom i korupcji w przedsiębiorstwach prywatnych.
 5. System podatkowy w Państwie, a szara strefa.
 6. Mechanizmy wyłudzeń VAT-u. 
 7. Nowe zjawiska „Karuzela VAT-owska”.
 8. Zajęcia warsztatowe:
 • nieuczciwi kontrahenci, jak ich rozpoznać, na co zwrócić uwagę, czym się charakteryzują,
 • co zrobić gdy mamy podejrzenie o nieuczciwości, bezprawnych działaniach kontrahenta lub zostaliśmy wciągnięci w Karuzelę VAT-owską, 
 • do kogo się zwrócić o pomoc, jak działać.

 

TERMIN SZKOLENIA: wrzesień 2016 r.

 

MIEJSCE SZKOLENIA: siedziba NOT-u, przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 6 h

 

KOSZT SZKOLENIA: 860,00 zł + VAT (23%)
   - cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz catering.
   - dla zorganizowanych grup (powyżej 10 osób) koszt szkolenia ustalamy indywidualnie.

 

ZAPISY TRWAJĄ!

 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W NASZYM SZKOLENIU

 • Tematy szkoleń dopasowywane są do specyfiki działalności danej firmy.
 • Podstawowym założeniem szkolenia jest komunikacja dwustronna, która umożliwia uczestnikom przedstawienie swoich problemów prowadzącemu. To pozwala zidentyfikować i przeciwdziałać zagrożeniom.
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzymuje CERTYFIKAT potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Szkolenie trwa 6 godzin i odbywa się w siedzibie NOT-u, przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu. 
 • Istnieje możliwość zorganizowania szklenia dla grupy pracowników w siedzibie danej firmy.
 • Uczestnikami szkolenia będą tylko osoby wyznaczone przez firmę.
 • W przypadku zainteresowania naszą ofertą szkoleniową, proszę o kontakt:

 

 

Barbara Ciszewska
Specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. 884 999 360
szkoleniabc@not.pl
WR FSNT NOT
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław

 

powrót