Używamy plików cookies w celu poprawnego działania naszego serwisu. W plikach cookies przechowujemy jedynie dane potrzebne do prawidłowego działania serwisu. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. Informujemy, że zawsze istnieje możliwość zmiany ustawień Twojej przeglądarki.

Wrocławska Rada FSNT NOT

 

Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT jest dobrowolnym związkiem 
Oddziałów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

 

Wykaz Komisji i Zespołu WR FSNT NOT na lata 2017 - 2021

 

 

Wrocławska Rada FSNT NOT zrzesza 20 Oddziałów SNT:

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) Oddział we Wrocławiu

pok. 106, godz. pracy biura: PN-PT 8.00-16.00

tel. 071 343-64-88, 344-85-89

sekretariat@pzitb.wroclaw.pl,  www.pzitb.wroclaw.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPCHEM.)

Oddział we Wrocławiu

tel. 071 347-14-16

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) Oddział Wrocławski

pok. 216; godz. pracy biura: PN-11:00-18:00; WT,PT-9:00-14:00; ŚR,CZW-9:00-15:00

tel./fax 071 343-66-41; 071 781-85-02;

sep.wroc@post.pl, www.sep.wroc.pl 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP) Oddział Wrocławski

tel./fax 071 347-14-16

sgp-wroclaw.org 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG) Oddział we Wrocławiu

pok. 212, godz. pracy biura: PN-CZW - 9:00-13:00;

tel./fax 071 344-85-91;

biuro@zositg.wroclaw.pl, www.zositg.wroclaw.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji (SITK) Oddział we Wrocławiu

pok. 216; godz. pracy biura: PN-ŚR - 9:00-16:00;

tel. 071 343-18-74;

sitk-wroclaw@not.pl, www.sitk.pkp.wroc.pl 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD) Oddział we Wrocławiu

tel. 071 347-14-47,

sitlid@wroclaw.lasy.gov.plwww.wroclaw.lasy.gov.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB) Oddział Wrocław
tel. 071 343-18-74, 071 344-85-91 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) Oddział we Wrocławiu 
pok. 205; tel. 071 344-29-25,

simp@not.wroc.plwww.simp.not.wroc.pl 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG) Oddział Wrocław 
tel. 071 364-94-01, fax 071 336-78-17;

mm@gazowni.wroclaw.pl 

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP) Oddział Dolnośląski 
tel. 071 320-27-22, 071 343-57-33;

www.stowarzyszenie-stop.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO) Oddział Wrocławski 
pok. 204; tel. 071 347-14-28; 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR) Oddział Wojewódzki we Wrocławiu 
pok. 222; tel. 071 341-97-65; 

www.sitr.pl

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) Oddział Dolnośląski 
pok. 230; godz. pracy biura: PN,PT - 10:00-14:00, ŚR - 10:00-15:00; 
tel. 071 344-14-50, 071 347-14-38;

pzits@pzits.not.pl, www.pzits.not.pl 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż.) Oddział Dolnośląski 
tel. 071 347-14-35;

rzeczoznawcyspoz.wroc@gmail.comkontakt@sitspoz.not.pl,

rzeczoznawcy@sitspoz.not.pl,

www.sitspoz.not.pl 

 Stowarzyszenie Włókienników Polskich (SWP) Oddział Wrocław 
pok. 217; tel. 071 353-80-12;

www.swp.prv.pl   

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM) Oddział we Wrocławiu 
pok. 326; godz. pracy biura: WT, CZW - 12:00-16:00; tel. 071 347-14-37
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem.) Oddział przy Zakładach Chemicznych "ROKITA" S.A. w Brzegu Dolnym 
tel. 071 319-24-45
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych (SITMN)
tel. 071 334-85-03 

 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) 
Oddział Dolnośląski - 50-552 Wrocław ul. Borowska 138
 
tel. 071 368-23-56, 071 320-70-24;

sitp@sitp.wrocław.pl, www.sitp.wroclaw.pl 

  

 

Celem Wrocławskiej Rady FSNT NOT jest :

 

1.

Integrowanie i wspomaganie oddziałów stowarzyszeń członkowskich w realizacji ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspokajaniu wspólnych potrzeb.

2. 

Obrona interesów członkowskich oddziałów stowarzyszeń oraz wspomaganie ich działań statutowych.

3. 

Współuczestniczenie w rozwoju nauki, edukacji, techniki i gospodarki,

4. 

Kształtowanie etyki korzystania z zasobów środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,

5. 

Działanie na rzecz podnoszenia statusu inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej,

6. 

Popularyzowanie rozwiązań technicznych, techniczno-organizacyjnych, krajowych i zagranicznych,

7. 

Popularyzowanie twórców techniki i ich osiągnięć,Kultywowanie historii techniki i ochrona zabytków techniki.

8. 

Kultywowanie historii techniki i ochrona zabytków techniki.

 

  

Władzami Wrocławskiej Rady FSNT NOT są :

 

1. Walne Zgromadzenie Delegatów
2. Wrocławska Rada Federacji
3. Zarząd WR FSNT NOT
4. Komisja Rewizyjna WR FSNT NOT