Używamy plików cookies w celu poprawnego działania naszego serwisu. W plikach cookies przechowujemy jedynie dane potrzebne do prawidłowego działania serwisu. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. Informujemy, że zawsze istnieje możliwość zmiany ustawień Twojej przeglądarki.

Wrocławska Rada FSNT NOT

 

Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT jest dobrowolnym związkiem 
Oddziałów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

 

Wykaz Komisji i Zespołu WR FSNT NOT na lata 2017 - 2021

 

 

Wrocławska Rada FSNT NOT zrzesza 20 Oddziałów SNT:

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) Oddział we Wrocławiu

pok. 106, godz. pracy biura: PN - 9:00-18:00; WT-PT 8.00-16.00

tel. 071 343-64-88, 344-85-89

sekretariat.pzitb@not.pl,  www.pzitb.not.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPCHEM.)

Oddział we Wrocławiu

tel. 071 347-14-16

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) Oddział Wrocławski

pok. 216; godz. pracy biura: PN-11:00-18:00; WT,PT-9:00-14:00; ŚR,CZW-9:00-15:00

tel./fax 071 343-66-41; 071 781-85-02;

sep.wroc@post.pl, www.sep.wroc.pl 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP) Oddział Wrocławski

tel./fax 071 347-14-16

sgp-wroclaw.org 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG) Oddział we Wrocławiu

pok. 212, godz. pracy biura: PN-CZW - 9:00-13:00;

tel./fax 071 344-85-91;

biuro@zositg.wroclaw.pl, www.zositg.wroclaw.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji (SITK) Oddział we Wrocławiu

pok. 216; godz. pracy biura: PN-ŚR - 9:00-16:00;

tel. 071 343-18-74;

sitk-wroclaw@not.pl, www.sitk.pkp.wroc.pl 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD) Oddział we Wrocławiu

tel. 071 347-14-47,

sitlid@wroclaw.lasy.gov.plwww.wroclaw.lasy.gov.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB) Oddział Wrocław
tel. 071 343-18-74, 071 344-85-91 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) Oddział we Wrocławiu 
pok. 205; tel. 071 344-29-25,

simp@not.wroc.plwww.simp.not.wroc.pl 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG) Oddział Wrocław 
tel. 071 364-94-01, fax 071 336-78-17;

mm@gazowni.wroclaw.pl 

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP) Oddział Dolnośląski 
tel. 071 320-27-22, 071 343-57-33;

www.stowarzyszenie-stop.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO) Oddział Wrocławski 
pok. 204; tel. 071 347-14-28; 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR) Oddział Wojewódzki we Wrocławiu 
pok. 222; tel. 071 341-97-65; 

www.sitr.pl

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) Oddział Dolnośląski 
pok. 230; godz. pracy biura: PN,PT - 10:00-14:00, ŚR - 10:00-15:00; 
tel. 071 344-14-50, 071 347-14-38;

pzits@pzits.not.pl, www.pzits.not.pl 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż.) Oddział Dolnośląski 
tel. 071 347-14-35;

rzeczoznawcyspoz.wroc@gmail.comkontakt@sitspoz.not.pl,

rzeczoznawcy@sitspoz.not.pl,

www.sitspoz.not.pl 

 Stowarzyszenie Włókienników Polskich (SWP) Oddział Wrocław 
pok. 217; tel. 071 353-80-12;

www.swp.prv.pl   

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM) Oddział we Wrocławiu 
pok. 326; godz. pracy biura: WT, CZW - 12:00-16:00; tel. 071 347-14-37
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem.) Oddział przy Zakładach Chemicznych "ROKITA" S.A. w Brzegu Dolnym 
tel. 071 319-24-45
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych (SITMN)
tel. 071 334-85-03 

 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) 
Oddział Dolnośląski - 50-552 Wrocław ul. Borowska 138
 
tel. 071 368-23-56, 071 320-70-24;

sitp@sitp.wrocław.pl, www.sitp.wroclaw.pl 

  

 

Celem Wrocławskiej Rady FSNT NOT jest :

 

1.

Integrowanie i wspomaganie oddziałów stowarzyszeń członkowskich w realizacji ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspokajaniu wspólnych potrzeb.

2. 

Obrona interesów członkowskich oddziałów stowarzyszeń oraz wspomaganie ich działań statutowych.

3. 

Współuczestniczenie w rozwoju nauki, edukacji, techniki i gospodarki,

4. 

Kształtowanie etyki korzystania z zasobów środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,

5. 

Działanie na rzecz podnoszenia statusu inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej,

6. 

Popularyzowanie rozwiązań technicznych, techniczno-organizacyjnych, krajowych i zagranicznych,

7. 

Popularyzowanie twórców techniki i ich osiągnięć,Kultywowanie historii techniki i ochrona zabytków techniki.

8. 

Kultywowanie historii techniki i ochrona zabytków techniki.

 

  

Władzami Wrocławskiej Rady FSNT NOT są :

 

1. Walne Zgromadzenie Delegatów
2. Wrocławska Rada Federacji
3. Zarząd WR FSNT NOT
4. Komisja Rewizyjna WR FSNT NOT

 

 

Skład Zarządu Wrocławskiej Rady FSNT NOT (kadencja 2012 - 2016): 

 

Prezes Zarządu - mgr inż. Tadeusz Nawracaj (PZITB)
Wiceprezes - dr hab. inż. Czesław Szczegielniak (SITWM)
Sekretarz - dr Ryszard Kordas (SEP)
Członek - mgr inż. Janusz Gondek (SEP)
Członek - mgr inż. Paweł Zając (SGP)

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej WR FSNT NOT(kadencja 2012 - 2016):

 

Przewodniczący - dr Hubert Bartosz-Bechowski (SITPChem)
Wiceprzewodnicząca - mgr inż. Anna Mielnik (SGP)
Członek - dr inż. Zbigniew Lubczyński (SEP)
Członek - dr inż. Krzysztof Lorenz (PZITS)
Członek - Alicja Dudzik (PZITB)

 

 

Składy Komisji oraz Zespołów (kadencja 2012-2016):

 

1. ZESPÓŁ DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Przewodnicząca - Kol. Elżbieta Suppan (PZITB)

Wiceprzewodniczący -Kol. Krzysztof Lorenz (PZITS)

Sekretarz - Kol. Małgorzata Biniak-Pieróg (SITWM)

Członkowie:

Kol. Ludwik Bednarz (SITPMB)

Kol. Tomasz Lesiów (SITSpoż.)

Kol. Andrzej Moczko (PZITB)

Kol. Krzysztof Naplocha (STOP)

Kol. Jerzy Okupnik (SIMP)

Kol. Elżbieta Paradowska (SWP)

Kol. Marek Sikora (SITG)

Kol. Tadeusz Słonka (SITPChem.)

Kol. Bożena Tabisz (SGP)

 

2. ZESPÓŁ DS. WSPÓŁPRACY Z GMINĄ WROCŁAW

Przewodniczący - Kol. Kazimierz Haber (SITPMB)

Sekretarz - Kol. Maria Grzegorczyk (SGP)

Członkowie:

Kol. Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk (PZITB)

Kol. Barbara Łoś-Kuchta (SITPChem.)

Kol. Halina Machowczyk (SITSpoż.)

Kol. Mirosław Pigiel (STOP)

Kol. Adam Rogowski (SITR)

Kol. Mariola Stefanicka (SITG)

Kol. Ryszard Szpadt (PZITS)

Kol. Andrzej Woźniacki (SIMP)

 

3. KOMISJA DS. MŁODEJ KADRY TECHNICZNEJ

Przewodniczący - Kol. Jan Pytlarz (SEP)

I Wiceprzewodniczący - Kol. Łukasz Nieckarz (SITPChem.)

II Wiceprzewodniczący - Kol. Krzysztof Pieczarka (SITR)

Sekretarz - Kol. Ewelina Ortyl (SITPChem.)

Członkowie:

Kol. Ewa Burszta-Adamiak (SITWM)

Kol. Andrzej Bielański (SIMP)

Kol. Daniel Nowak (STOP)

Kol. Marcin Regulski (PZITB)

Kol. Marcin Saltarski (PZITB)

Kol. Lesław Szymański (SITSpoż.)

Kol. Ryszard Tarnowski (SITG)

Kol. Józef Woźniak (SGP)

 

4. KOMISJA KONKURSÓW I NAGRÓD

Przewodniczący - Kol. Kazimierz Banyś (SIMP)

Sekretarz - Kol. Marek Sikora (SITG)

Członkowie:

Kol. Halina Aniołowska (SITPChem.)

Kol. Jerzy Chorąży (SEP)

Kol. Janusz Cieślak (STOP)

Kol. Bogdan Gulanowski (SITSpoż.)

Kol. Grzegorz Janik (SITWM)

Kol. Andrzej Klimczak (SGP)

Kol. Roman Szmigielski (PZITB)

Kol. Kazimierz Wasilewski (SITK)

 

5. KOMISJA WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ

Przewodniczący - Kol. Henryk Zatorski (SITR)

Wiceprzewodnicząca - Kol. Gabriela Bączkowska (SITSpoż.)

Sekretarz - Kol. Jan Lewczyk (SEP)

Członkowie:

Kol. Alicja Dudzik (PZITB)

Kol. Eugeniusz Laskowski (SITPMB)

Kol. Henryk Orzechowski (SIMP)

Kol. Irena Marczyk (PZITS)

Kol. Jadwiga Olkiewicz (SWP)

Kol. Jan Kłębek (SITG)

Kol. Jerzy Kuźmicki (SITWM)

Kol. Józef Sambor (SITK)

Kol. Krystyna Hebdzińska (SITPChem.)

Kol. Mieczysław Gabryszewski

Kol. Zbigniew Wojciechowski (STOP)

 

6. KOMISJA WSPÓŁPRACY Z UCZELNIAMI

Przewodnicząca - Kol. Agnieszka Nawirska (PZITS)

Wiceprzewodniczący - Kol. Grzegorz Kosobudzki (SEP)

Sekretarz - Kol. Teresa Dzikowska (SGP)

Członkowie:

Kol. Józef Cyganek (SITPMB)

Kol. Eugeniusz Czyrek (SITSpoż.)

Kol. Juliusz Deja (SIMP)

Kol. Ryszard Janik (SITPChem.)

Kol. Piotr Pietraszek (PZITB)

Kol. Leszek Pływaczyk (SITWM)

Kol. Mateusz Stachowicz (STOP)

Kol. Krystyna Szcześniak (PZITB)

Kol. Dariusz Woźniak (SITG)

 

7. KOMISJA SENIORÓW - SKŁAD ZARZĄDU

Przewodniczący - Kol. Stanisław Szymczyk (PZITB)

I Wiceprzewodniczący - Kol. Jerzy Marks (PZITS)

II Wiceprzewodniczący - Kol. Henryk Mucha (STOP)

Sekretarz - Kol. Marta Maj (SITPChem.)

Skarbnik - Kol. Ryszard Kurlej (SITG)

Z-ca Sekretarza - Kol. Eugeniusz Hadro (SIMP)

Członkowie:

Kol. Adam Jaroszyński (SITLiD)

Kol. Edward Żak (PZITB)

Kol. Czesław Ratajczak (SEP)

8. KOMISJA INFORMACJI

 

Przewodnicząca - Kol. Krystyna Szcześniak (PZITB)

więcej o komisji seniorów